Eşitlik denildiğinde şüphesiz ki akla ilk gelen kadın erkek eşitliği olmaktadır. Geçmiş zamanda her ne kadar ataerkil bir toplum olsakta yıllar geçtikçe bu algı değişmekte ve kadın erkek eşitliği bilinci çoğalmaktadır. Peki, kadın erkek eşitliği ve arasındaki farklılıklar nelerdir? Öncelikle kadın ve erkek her konuda eşit yaratılmışlardır.

Tek fark erkeklerin fiziksel anlamda kadınlardan biraz daha güçlü olmasıdır. Kadınlar ve erkeklerin kişilik özellikleri de farklardan bir tanesidir. Ama asla biri diğerinden üstün değildir. “Kadın erkek eşit haklara sahiptir“. Cinsiyet arasındaki eşitlik ve fiziksel aktivite de elbette ki eşit durumlarda seyretmektedir. Yaşam kalitesi farklılıklar oluşması tamamıyla toplumun bilinçaltından gelmektedir.

Kadın Erkek Eşit Mi?

Bu soru son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan sorulardan bir tanesi. Kadın erkek fiziksel anlamda eşit mi? Beden olarak elbette ki birçok farklı yön bulunan kadın ve erkek arasında hukuki açıdan evet elbette ki kadınlar ve erkekler kesinlikle eşit haklara sahiptirler. Dilerseniz birlikte İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) ilk maddesinde nelerden bahsedilmektedir birlikte inceleyelim.

İnsan hakları evrensel bildirgeye göre ‘’ Bütün insanlar özgür, onur ve hakları bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.’’ Olarak belirtilmiştir. Yani kadın erkek akıl, onur ve vicdanen eşit doğar. Lakin bunun ayrımını yapmak bazı toplumlar İçin ne yazık ki ayırt edilememektedir. 

Kadın Erkek Eşit Mi

Kadın Erkek Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Vücut yapısı olarak düşünüldüğünde kadın erkek arasında birçok farklılık bulunmaktadır. En basit şekilde örnek verecek olursak kadın vücudundaki su oranı yüzde 50 ve 60 arasındadır, erkeklerde ise bu oran ağırlıklarının %60’ını bulmaktadır. Ya da başka bir şekilde örnek verecek olursak, kadınların karın kas bağları dikey yöndeyken, erkeklerin karın kas bağları yatay yönde olmaktadır. Vücut yapısı olarakta erkeklerin omuzları daha geniş bir yapıya sahiptir. Yani kadın erkek vücut yapısı olarak farklılıklara sahiptir. Kısacası vücut olarak kadın erkek eşit değildir diyebiliriz. 

Kadın Erkek Arasındaki Farklılıklar

 • Kişilik: Kişilik olarak erkekler çok daha katı mizaca sahipken kadınlar çok daha yumuşak mizaçlıdır. 
 • Algı: Kadınlar kesinlikle algısı çok daha açık yaratılmışlardır erkeklere nazaran. 
 • Duygusallık: Kişiden kişiye her ne kadar değişse de çoğunluk olarak duygusallık konusunda kadınlar fazlalıktır. 
 • Davranış: Davranış olarak erkekler çok daha düz iken kadınlar çok daha dikkatli olmaktadırlar. 
 • Cinsiyet: Kadınlar cinsiyetleri gereği narin bir yapıya sahip, erkekler ise çok daha dirayetli. 
 • Fiziksel: Erkekler kadınlardan fiziksel özellik olarak daha güçlüdürler. 
 • Psikolojik: Aslına bakarsanız eşittirler ama erkekler bunu asla kabullenmez. 
 • Biyolojik: Biyolojik olarak kadın erkek arasında çok fazla fark bulunmaktadır.
Kadın Erkek Arasındaki Farklılıklar

Kadın Erkek Cinsel İlişkide Yapılan Hatalar

İlişki esnasında kadın erkek eşit derecede zevk almalıdırlar. Kesinlikle yalnızca bir tarafın haz duygusuna odaklanılmamalıdır. Kadın erkek ilişkiye girdiği zaman genellikle erkeğin haz duymasına önem verilmemelidir. Cinsel ilişkide yapılan hatalar %90 hep bu şekilde olmaktadır. Kadın erkek arasındaki ilişkide eğer cinsel yoldan uyumsuzluk varsa boşanmaya kadar giden durumlar olabilir ne yazık ki. Dilerseniz birlikte kadın erkek cinsel ilişkisi neden önemli ve yapılan hatalar nelerdir birlikte inceleyelim. 

Cinsel İlişkide Yapılan Hatalar

 • İlişkide konuşmaktan korkmayın: İlişki esnasında isteklerinizi dile getirmekten çekinmemelisiniz. 
 • Tek Taraflı Düşünmeyin: Ne tamamıyla kendi istekleriniz için birlikte olun ne de partnerinizin istekleri için. İlişki sırasında ortak bir şekilde zevk almaya odaklanmalısınız. 
 • Hijyen: İlişki esnasında hijyen en önemli şeylerden bir tanesidir. Sağlığınız İçin kesinlikle hijyene dikkat etmelisiniz. 
 • Ön Sevişme: Ön sevişme kesinlikle küçümsenmemesi gereken bir durumdur. Ön sevişmeyi kısa tutmak yapılan en büyük hatalardan biridir. 
 • İlişki Bittiğinde: İlişkiye girdikten sonra iki yabancıya dönüşmeyin. İlişkiniz hakkında konuşmalar yapabilirsiniz.
Kadın Erkek Cinsel İlişkide Yapılan Hatalar

Sağlıklı Bir İlişkisi Nasıl Olmalı?

Sağlıklı bir ilişkide kadın erkek ilişkisi nasıl olmalı bilinmesi gereken en önemli kurallardan bir tanesidir. Öncelikle iki tarafın mutlu, huzurlu, saygılı olması gerekmektedir. Saygı bir ilişkide olmazsa olmazdır. Ardından mutluluğu ve huzuruda beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda ilişkide sosyal ve cinsel ihtiyaçlar kadın erkek sevgi, saygı, hoşgörü çerçevesi içerisinde olmalıdır. Dilerseniz kadın ve erkek evlilikte mutlu bir ilişki nasıl olmali gelin birlikte inceleyelim. 

Kadın Erkek İlişkisi Nasıl Olmalı

 • Saygı Gösterin: Hayatımızın her evresinde her insana saygı göstermek zorundayız. Özellikle bir ilişkide saygı en önemli kuraldır. 
 • Sevgi: Sevginizi partnerinize belli etmelisiniz. Nasılsa sevdiğimi biliyor dememelisiniz. 
 • Özel Alana Saygı: İlişki iki kişiliktir ama her insanın kendine ait bir özel alanı olmalıdır. 
 • Huzur: Karşılıklı huzur bulmalısınız, huzur bozmamalısınız. 
 • Hoşgörü: Hoşgörü tek taraflı olduğunda ne yazık ki ilişkiler yürümemektedir. Bu yüzden karşılıklı hoşgörülü olunmalıdır. 

Kadın ve erkek fiziksel konuda olmaya bilir ama hukuki ve ilişki konusunda eşittir. Bu yüzden kadınlara psikolojik olarak baskı yapılmamalıdır. Toplum olarak kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu kabullenmek işinizi çok daha kolaylaştıracaktır.