Araştırmalar, ailenin çocuğun okul başarısı üzerinde olumlu etkisi olduğunu söylüyor. Aile, öğretmen, arkadaşlar, öğrenme için kullanılan araç ve gereçler, çocuğun potansiyeli ve motivasyonu başarıyı etkileyen etmenlerdendir. Tüm bu etmenlerin en önemlisi şüphesiz ki ailedir. Daha çocuk doğmadan aile ile öğrenme süreci anne karnında başlar. Çocuğun ev ve okul sürecindeki eğitimine katılan ailelerde başarı oranı katılmayanlara göre daha yüksektir. Eğitimde etkin rol oynayan aileler, çocukları için merak duygusunu genişleterek öğrenme sevgisini aşılar.

Öğretmenler de velileri ne kadar destekler ise öğrencinin motivasyonu, notları, davranışları o kadar olumlu yönde etkilenir. Öğretmenler genellikle aileleri, toplantılara veya etkinliklere davet ederek öğrenme sürecinde etkin rol almalarını sağlar. Aileler ve öğretmenler işbirliği yaptığı zaman gerçek başarı ve büyüme kaçınılmazdır. Peki okul başarısında ailenin rolü neden bu kadar önemlidir? Gelin birlikte okuyalım.

Çocuğun Okul Başarısında Ailenin Rolü Nasıl Olmalı? 

Ilgili ebeveyne sahip çocukların sınavlarda başarılı olma, liseden mezun olma ve sonraki eğitim hayatına devam etme, sınıfta özgüven, gelişmiş sosyal beceriler ve davranışlar konusunda daha iyi olduğunu araştırmalar göstermektedir. Peki ailelerin çocuğun okul başarısındaki rolü nasıl olmalıdır?  

 • Aileler toplantılara, etkinliklere katılarak okul ile işbirliği içinde olmalıdır. 
 • Çocuğunuzun eğitimi ile ilgili aklınıza takılan soruları veya endişelerinizi çözümleyebilmek için öğretmeninin iletişim bilgilerini kaydedin.
 • Çocuğunuzun gelişimi ile ilgili olarak öğretmenden gelen geri dönüşlere karşı duyarlı olun. 
 • Sınıf hedeflerini tartışmaktan çekinmeyin. Yüz yüze ve düzenli toplantılar gerçekleştirin. 

Okul personeliyle yapacağınız iş birliği çocuğunuzun akademik başarısını olumlu etkiler.

Çocuğunuza Başarı Getiren Bazı Özellikler Nelerdir? 

Eğitim kalıcı bir süreçtir. İlkokuldaki başarı ilerdeki akademik süreci de doğrudan etkiler. Bu nedenle çocuğun eğitiminde aile desteği erken aşamalarda başlamalıdır. Ailenin eğitimde rol alması sonucu çocuğa başarı getiren bazı özellikleri; 

 • Çocuklarının daha iyi eğitim alması için ebeveynler yüksek kaliteli eğitim fırsatları için rekabet eder. Böylelikle daha iyi eğitim fırsatları daha iyi akademik başarıyı getirir.
 • Ailelerin eğitimde rol alması çocukların öğrenme alışkanlıklarını geliştirir ve akademik performansını etkiler.
 • Eğitimde etkin olarak rol alan ailelerin çocukları toplumda cok daha iyi yerlere gelir. 
 • Ailelerin çocuklarının okul hayatlarına dahil olması ile öğrenciler öğrenme sevgisini ve duydukları destek ihtiyacını karşılarlar. 

Okul ve Aile İşbirliğinin Çocuğunuza Başarı Katkısı Nelerdir?

Aile katılımını teşvik etmek, olumlu bir öğrenme yönteminin oluşmasını sağlamak için en iyi yoldur. Okul aile işbirliği çocuğunuza şu faydaları sağlar:

 • Daha yüksek not ve sınav puanları alır.
 • Liseden mezun olma ve sonrası için eğitime devam etme oranı artar.
 • Sınıfta daha özgüvenli ve motivasyon sahibi olur. 
 • Daha iyi sosyal beceriler ve davranışlar sergiler.
 • Ayrıca belirtmek gerekir ki aile katılımı ne kadar erken olursa; öğrenci performansını yükseltmek için o kadar etkili olur.