İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Bonitam websitesini (“Website”) sunucularina yükleyen kullanıcılar (“Kullanıcı(lar)”) tarafından Website’nın yüklenmesi ve kullanımı aşamasında Bonitam ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. 

Bonitam, Website üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri ve Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi, özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. 

Söz konusu kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Website’deki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, Kullanıcı’nın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Kullanıcı’nın ayrıca onay vermesi halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler Bonitam ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ayrıca söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Kullanıcı ile iletişime geçilebilecektir. 

Bonitam ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir: 

  • Kullanım Koşulları veya varsa taraflar arasında akdedilmiş diğer sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması, 
  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla Kullanıcılar’la ilgili bilgi talep edilmesi, 
  • Kullanıcı’nın haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması. 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Bonitam gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.  Bonitam, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. 

Uygulama üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Bonitam uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 

Bonitam, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Uygulama üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Bonitam’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.